Organizers of Ball Hockey Championship Bratislava 2011
MS 2011 v hokejbale mužov a žien

Konferencia ISBHF v Zugu

Na konferencii medzinárodnej hokejbalovej federácie ISBHF sa hovorilo aj o MSJ v Bratislave.


Pridať komentár
V dejisku MS seniorov vo švajčiarskom Zugu, ktoré sa tu budú konať v roku 2015 bola na programe konferencia medzinárodnej hokejbalovej federácie ISBHF. Osobne sa jej zúčastnili president ISBHF George Gortsos (Kanada), Christoph Curchod (Švajčiarsko) - prezident SSHA a Viceprezident ISBHF, Christian Nessier (Švajčiarsko) - sekretariát SSHA, Oliver Jung, Ilja Ludenberg (Nemecko - DSBHB), prezidentka CBHA Shelley Callaghan (Kanada), prezident ČMSHB Jozef Kozel, Senior Viceprezident ISBHF, Viceprezident ČMSHB Viť Řezáč, Tomáš Březina (všetci ČR) sekretariát ČMSHB, Ali Cree zástupca Veľkej Británie, za Slovensko za zúčastnili Jozef Stümpel Prezident SHBÚ, Roman Török Viceprezident SHBÚ a Senior Viceprezident ISBHF, Košťál Róbert generálny sekretár SHBÚ, organizátori Majstrovstiev sveta mužov a žien v Zugu 2015 a organizátori Svetového pohára klubov zo Slovenska z Nitry v roku 2014.
Virtuálne sa konferencie zúčastnili aj ďalší členovia svetového hokejbalu a to prostredníctvom Skype. Konkrétne za Kajmanské ostrovy Darryl Hather, za USA Ricky Laperriere- President ASHI, za Arménsko Gabi Missakian - Prezident, Osman Buttar z Pakistanu a Fernando de Menezes z Portugalska.
Na úvod konferencie sa konala prezentácia priestorov a infraštruktúry, kde sa v júni v roku 2015 budú konať MS mužov a žien v hokejbale. Tie budú rozdelené do troch arén. Muži v A kategórii budú hrať v hlavnej hale - Bossard aréne, muži B kategórie na vedľajšej hale a ženy na novovytvorenej ploche v hale s infraštruktúrou. Po prehliadkach arén zástupca organizácie zabezpečujúcej turizmus v Zugu prezentoval tamojšie hotely pomocou prezentácie na videoprojektore.
Ďalším bodom rokovania bolo odsúhlasenie zrušenia členstva Dominikánskej republiky zastrešovaného doterajším zástupcom pánom Austom Rafaelom Ariasom a zároveň bolo odhlasované členstvo Dominikánskej republiky pod vedením nového predstaviteľa pána Euália Ramiréza Ramiréza.
Následne prebehli voľby nového výkonného orgánu ISBHF tzv. Board of Directors a prezidenta ISBHF, do ktorého boli na nasledujúce dva roky členmi ISBHF konferencie (na základe návrhov z jednotlivých krajín) zvolení nasledovní členovia. Za prezidenta ISBHF bol zvolený pán George Gortsos, za senior viceprezidentov ISBHF boli zvolení Roman Török zo Slovenska a Víť Řezáč z Českej republiky, za Viceprezidenta a Technického riaditeľa ISBHF bol zvolený Christoph Curchod zo Švajčiarska a za viceprezidentov boli zvolení Ali Cree z Veľkej Británie, Tony Iannitto z Kanady, Ricky Laperriere z USA a John Kontitsis z Grécka.
Ďalším bodom programu bolo prejednanie najdôležitejších podujatí organizovaných ISBHF počas roka 2014.
V prvom rade ide o Karibský pohár, za ktorý bol na Skype pripojený Darryl Hather, ktorý potvrdil, že sa tento pohár bude konať v dňoch 4. až 7. júna 2014 na Kajmanských ostrovoch, pričom ide o tzv. Open pohár, kde je povolená účasť aj družstiev z inej oblasti ako z Karibiku a na ktorom zatiaľ potvrdili účasť krajiny ako Bahamy, Kajmanské ostrovy, Bermudy atď a ďalšie tímy z inej oblasti ako Kanada, USA, Arménsko atď. Počas turnaja bude zároveň zasadať ISBHF - Subkomisia pre Karibskú oblasť.
Na základe požiadavky zo Slovenska bolo odsúhlasené, že termín Karibského pohára bude v budúcnosti posunutý na druhú polovičku júna, aby sa tohto turnaja mohli zúčastniť aj tímy z Európy po skončení ich pravidelných súťaží.
Najdôležitejším turnajom národných reprezentácii v roku 2014 budú Majstrovstvá sveta v kategóriách do 16, do 18 a do 20 rokov, ktoré sa budú konať na Slovensku v Bratislave v dňoch 24. až 29. Júna 2014.
Zástupca zo Slovenska Roman Török vymenoval krajiny, ktoré doteraz potvrdili účasť v jednotlivých kategóriách:
Do 16 rokov - Kanada, Česká republika, Švajčiarsko, Veľká Británia, Nemecko a Slovensko.
Do 18 rokov - Kanada, USA, Česká republika, Švajčiarsko, Slovensko.
Do 20 rokov - Kanada, USA, Portugalsko, Veľká Británia, Rakúsko, Česká republika, Švajčiarsko, Slovensko.
Zástupcovia Slovenskej hokejbalovej únie a organizačného výboru MSJ ďalej pracujú na ďalších účastníkoch MSJ. Ide hlavne o krajiny susediace zo Slovenskom ako Poľsko, Ukrajina, Maďarsko atď. Je však aj možnosť účasti ďalších družstiev zo sveta v rôznych kategóriach, napr. z Izraela či Veľkej Británie a ďalších . Počas konania samotných MSJ sa budú konať zasadnutia Technickej komisie ISBHF, ďalej ISBHF komisie mládeže a ISBHF Trénerskej komisie, pričom počas turnaja budú zároveň udelené ocenenia ISBHF za rok 2013.
Najdôležitejším medzinárodným turnajom klubových družstiev v roku 2014 bude Svetový pohár klubov v Nitre, taktiež na Slovensku v dňoch 28. až 31.8.2014.
Zástupcovia organizačného výboru Svetového pohára klubov v Nitre Marek Strapek a Stanislav Petrík informovali, že turnaj sa bude konať v dvoch zakrytých arénach, pričom hlavnou arénou bude hlavný zimný štadión v Nitre. Zároveň organizátori z Nitry informovali zástupcov z jednotlivých krajín, aby na tento turnaj nominovali najlepšie klubové tímy a zároveň im prisľúbili, že každý tím dostane pred turnajom dve sady dresov s logami sponzorov turnaja a zároveň na budú na dresoch umiestnené aj logá sponzorov jednotlivých klubových tímov. Na Svetovom pohári klubov v Nitre by sa mali zúčastniť minimálne jeden resp. dva tímy z nasledujúcich krajín a to z Kanady, USA, Nemecka, Rakúska, Fínska, Veľkej Británie, Grécka, po troch tímoch z Českej republiky a zo Slovenska.
Zároveň na základe návrhu zástupcov z Nitry a zástupcov zo Slovenskej hokejbalovej únie bola vytvorená pracovná komisia so zameraním na marketing za účasti zástupcu zo Slovenska, prezidenta Slovenskej hokejbalovej únie p. Jozefa Stümpela, prezidentky Kanadskej hokejbalovej asociácie Shelley Callaghan, zástupcu z Gréckej asociácie Johna Kontitsisa a zástupcu z hokejbalovej asociácie z Veľkej Británie Aliho Cree, ktorá ma do polovice marca na SKYPE míting výkonného výboru ISBHF pripraviť promo materiál ISBHF spolu s návrhom postupu na získavanie sponzorov na podujatia organizovaných pod hlavičkou ISBHF. V rámci tohto bodu zástupca zo Slovenska Róbert Košťál prezentoval podkladový materiál, na základe ktorého sa získavajú sponzori či už z verejných resp. súkromných zdrojov na Slovensku ako vzor materiálu, ktorý si dala ako jednu z úloh vypracovať novovytvorená komisia v rámci ISBHF. Ďalší zástupca zo Slovenska Roman Török poznamenal, že v minulosti sa takýto prezentačný materiál pripravoval aj v ISBHF, pričom takýto podklad bude môcť slúžiť ako základ pre novovytvorený materiál marketingovou komisiou.
Posledným medzinárodným turnajom národných tímov organizovaným v roku 2014 pod hlavičkou ISBHF budú tretie Majstrovstvá sveta veteránov tzv. Masters v seniorskej kategórii mužov a zároveň prvé Majstrovstvá sveta veteránok v seniorskej kategórii žien, ktoré sa budú konať v USA na Floride v meste Tampa Bay. Na turnaji sa zúčastnia v seniorskej kategórii mužov po jednom tíme z Rakúska, Grécka, Českej republiky, po dvoch tímoch z USA a zo Slovenska, tri tímy z Kanady a súčasne v ženskej kategórii dva až tri tímy z Kanady a z USA a jeden tím zo Slovenska, ktorému členovia ISBHF na základe požiadavky zástupcov zo Slovenska udelili výnimku ohľadom porušenia vekovej hranice u niektorých hráčok z dôvodu, aby sa mohlo takto vytvorené družstvo zo Slovenska zúčastniť tohto turnaja. Zároveň bola prijatá od zástupcov zo Slovenska požiadavka na možnosť odpustenia štartovného pre družstvo žien zo Slovenska, ktorú naša strana adresovala usporiadateľovi.
Počas tohto turnaja budú odovzdané aj ocenenia za celoživotnú činnosť v hokejbale prijatím do Siene slávy ISBHF tzv. Hall of Fame ISBHF.
O ďalších turnajoch zastrešujúcich pod hlavičkou ISBHF v nasledujúcich rokoch ( t.j. Svetový pohár klubov v roku 2015 /kandidatúra Veľkej Británie a Fínska/, ďalej Majstrovstvá sveta juniorov v roku 2016 /kandidatúra Kanady a USA/ resp. Svetový pohár klubov v roku 2016, Majstrovstvá sveta veteránov a veteránok v roku 2016, Majstrovstvá sveta mužov a žien v roku 2017 (kandidatúra z Českej republiky a USA) a Svetového pohára klubov v roku 2017) sa bude rozhodovať na nasledujúcej ISBHF konferencii. Zástupcovia všetkých krajín sa na ISBHF konferencii dohodli, že vyvinú maximálne úsilie v nasledujúcich dvoch rokoch na prípravu podkladov zo všetkých krajín ISBHF, po ktorých získaní sa ISBHF bude uchádzať o zaradenie do medzinárodnej organizácie zastrešujúcej celosvetovo všetky športy (SportAccord) pričom po získaní tohto statusu je potom možné sa uchádzať aj o členstvo v Olympijskom výbore.
Krajiny boli zároveň informované, že sa uskutočnila návšteva zástupcov ISBHF v medzinárodnej organizácii v Lausanne zastrešujúcej všetky športy, kde bol odovzdaný akceptačný list od prezidenta IIHF pána Fasela s uznaním hokejbalu pre možný vstup do tejto organizácie. S uchádzaním sa o členstvo v tejto medzinárodnej organizácii je zároveň aj oveľa väčšia prípadná možnosť návštevy zástupcov z antidopingovej agentúry WADA či už na národnej úrovni v jednotlivých členských krajinách ISBHF, resp. počas medzinárodných turnajov národných resp. klubových tímov. Zástupcovia organizácie zastrešujúcej všetky športy a IIHF budú pozvaní aj na MS v hokejbale mužov a žien, ktoré sa budú konať v Zugu v roku 2015.
Na záver rokovania sa zástupcovia Výkonného výboru ISBHF dohodli, že budú každomesačne riešiť novovzniknuté problémové okruhy tak ako v predchádzajúcich dvoch rokoch počas celosvetových SKYPE mítingov. Nasledujúca ISBHF konferencia sa bude konať v Českej republike v januári 2015.

Michal Runák

Rubrika: Ostatné správy

Pridať komentár

/ ISBHF.com - 23.1.2014 15:22


Playo TV live broadcasting - logo

Juniori U16

Posledné zápasy

29. Jún 2014

CAN 16 flag 1 flag 3 SVK 16
CZE 16 flag 2 flag 4 SUI 16
GER 16 flag 6 flag 5 UK 16

Juniori U18

Posledné zápasy

29. Jún 2014

SVK 18 flag 22 flag 21 CZE 18
CAN 18 flag 20 flag 26 USA 18
SUI 18 flag 23 flag 24 UK 18

Juniori U20

Posledné zápasy

29. Jún 2014

SVK 20 flag 42 flag 41 CZE 20
CAN 20 flag 40 flag 46 USA 20
SUI 20 flag 43 flag 48 AUT 20
POL 20 flag 47 flag 44 UK 20

28. Jún 2014

CZE 20 flag 41 flag 42 SVK 20
USA 20 flag 46 flag 40 CAN 20

Slovakia

Bratislava

Krátke správy

V rámci sprievodných akcií odohrané zápasy

V rámci sprievodných akcií na MSJ v Bratislave sa dnes odohrali dva vzájomné zápasy medzi Slovenskom a Českom. Juniorky Slovenska do 18 rokov porazili Češky 5:1, českí chlapci do 14 rokov zasa porazili Slovákov 2:1.
25.6.2014 00:22 - Michal Runák

Marcin Kot navštívil Bratislavu

Minulý týždeň pricestoval do Bratislavy na inšpekčnú cestu zástupca Poľskej reprezentácie Marcin Kot. Prezrel si obe haly a možnosti ubytovanie pre svoj tím. Sprevádzali ho viceprezident ISBHF Ing. Roman Török a generálny sekretár SHbÚ Róbert Košťál.
13.5.2014 12:06 - Michal Runák

Vít Řezáč na Slovensku

Viceprezident ISBHF pricestoval v minulom týždni na Slovensko, aby pripravil návrh zmluvy s firmou Sport Court o dodaní povrchu na MS juniorov v Bratislave v roku 2014 a rovnako tak na svetový pohár klubov 2014 v Nitre a zároveň zmluvu ohľadom usporiadania MSJ 2014 medzi ISBHF a SHbÚ.
30.10.2013 23:53 - Michal Runák

Stránka MS Juniorov v hokejbale spustená


28.10.2013 23:58 -

Archív krátkych správ »

Záverečné poradie

Juniori kategória U16

1.Slovensko
2.Kanada
3.Česká Republika
4.Švajčiarsko
5.Nemecko
6.Veľká Británia

Juniori kategória U18

1.Slovensko
2.Česká Republika
3.USA
4.Kanada
5.Švajčiarsko
6.Veľká Británia

Juniori kategória U20

1.Slovensko
2.Česká republika
3.USA
4.Canada
5.Švajčiarsko
6.Rakúsko
7.Poľsko
8.Veľká Británia

Juniori U16 tabuľky

P Tím Z V R P Skóre B
1CAN 5 5 0 0 32 : 6 10
2SVK 5 4 0 1 33 : 5 8
3CZE 5 3 0 2 29 : 7 6
4SUI 5 2 0 3 18 : 18 4
5GER 5 1 0 4 3 : 38 2
6UK 5 0 0 5 2 : 43 0
Aktualizované: 1.12.2019 05:13

Juniori U18 tabuľky

P Tím Z V R P Skóre B
1SVK 5 5 0 0 31 : 8 10
2CAN 5 4 0 1 30 : 9 8
3CZE 5 3 0 2 24 : 14 6
4USA 5 2 0 3 21 : 16 4
5SUI 5 1 0 4 10 : 27 2
6UK 5 0 0 5 5 : 47 0
Aktualizované: 1.12.2019 03:27

Juniori U20 tabuľky

P Tím Z V R P Skóre B
1SVK 7 5 2 0 58 : 9 12
2CZE 7 5 1 1 58 : 12 11
3CAN 7 5 1 1 45 : 12 11
4USA 7 5 0 2 50 : 15 10
5SUI 7 3 0 4 25 : 32 6
6AUT 7 2 0 5 10 : 34 4
7POL 7 1 0 6 9 : 64 2
8UK 7 0 0 7 3 : 80 0
Aktualizované: 1.12.2019 05:13

Oficiálny Facebook


nájdete nás aj na

SportPortal (v2.0) ISSN: 1336-6270 Vydavateľ: ERAS Media. Všetky práva vyhradené.
HokejPortal.sk - O hokeji bez mantinelov | Tiráž a autorské práva | Kontaktujte Nás | FutbalPortal.sk - Priamy ťah na bránu